Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Unia Europejska

Opracowanie oprogramowania pozwalającego na rejestr danych uczestników promocji, weryfikacji, raportowania oraz wydawania wygranych

Informacja

o projekcie Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. pod nazwą „Opracowanie oprogramowania pozwalającego na rejestr danych uczestników promocji, weryfikacji, raportowania oraz wydawania wygranych”

Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 21.12.2020 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie oprogramowania pozwalającego na rejestr danych uczestników promocji, weryfikacji, raportowania oraz wydawania wygranych”.

Przedmiotem projektu jest opracowanie oprogramowania pozwalającego na rejestr danych uczestników promocji, weryfikacji, raportowania oraz wydawania wygranych służącego do obsługi laureatów organizowanych promocji. Zakres projektu obejmuje opracowania prototypu innowacji procesowej, opracowania modułu rejestracja danych, opracowania modułu zarządzania danymi, opracowania systemu dystrybucji nagród, przeprowadzenia testów z wykorzystaniem użytkowników końcowych. Wyżej wymieniony zakres jest niezbędny do wdrożenia do oferty znacząco ulepszonej technologii, a w konsekwencji znacząco ulepszonej usługi, co umożliwi rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności. Rezultatem projektu będzie innowacja procesowa w postaci znacząco ulepszonej technologii obsługi laureatów organizowanych promocji oraz innowacja produktowa w postaci znacząco ulepszonej usługi obsługi akcji promocyjnych. System będzie posiadał nowe funkcjonalności, które usprawnią proces przetwarzania danych osobowych uczestników promocji, poprawią bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych uczestników promocji, przyspieszą proces obsługi akcji promocyjnych, umożliwią rozliczalność pracowników obsługujących daną akcję promocyjną, usprawnią proces wydawania nagród rzeczowych i elektronicznych.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest wzrost jakości świadczonych usług i wzrost konkurencyjności krajowej i międzynarodowej, przez wdrożenie na rynek innowacyjnego oprogramowania pozwalającego na rejestr danych uczestników promocji, weryfikacji, raportowania oraz wydawania wygranych, który zostanie wdrożony w systemie obsługi laureatów organizowanych promocji. Rezultat projektu zostanie wdrożony jako innowacja procesowa, tj. znaczące ulepszenie istniejącej technologii - systemu informatycznego do obsługi laureatów organizowanych promocji oraz innowacja produktowa, tj. znaczące ulepszenie istniejącej usługi - obsługi akcji promocyjnych.

Całkowita wartość projektu: 478.470,00 zł.

Wydatki kwalifikowalne projektu: 389.000,00 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: 330.650,00 zł.

Termin realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2022 r.

biuro@grzegrzolka.com
tel. 48 22 698 58 88
Biuro w Warszawie:
ul. Wrzesińska 12/37 03-713 Warszawa